Още една част от нашето открито пространство беше завършено!