Като ответна реакция на проявите на вандализъм, Млади изследователи за младежко развитие, заедно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Смолян, реализираме тази прекрасна инициатива.

Младите хора от организацията винаги са били готови да покажат антипода на тези недобронамерени действия, като този път младежите решиха да изрисуват градските пейки, намиращи се на възлови места в града ни.

От една страна това ще е привлекателно за гражданите и гостите на града, от друга страна ще е ясно послание и ще допринесе за по-голяма осъзнатост, тъй като това ще стане инициатива, която ще наложи нов подход към справянето с неща, които не ни харесват.


Благодарим за добрите взаимоотношения,който имаме с Художествена гимназия гр. Смолян и за будните възпитаници, които обучават. Надяваме се, да успеем да привлечем и други млади хора от други училища , за да се привлечем голям брой младежи обичащи града си.

Смолян e прекрасно и магическо градче, което с наша помощ ще става все по-красиво!