Заедно с отдел “Култура, младежки дейности и спорт” към община Смолян, обсъдихме младежкия план на община Смолян, дейностите към него и предстоящите ни съвместни инициативи. #младеж #солидарност #Ecs31 #лидери.

Припомняме:

Проектът ни „Подкасти за социално включване и структурен диалог на местно ниво“ е поредица от 15 интервюта под формата на подкаст на общински съветници, областен управител, кмет и експерти и практици на младежкия труд, които имат думата, когато става дума за иновации в младежката работа, било защото използват
креативни методи за овластяване на младите хора, изследване на младежките тенденции или отговарят за младежките политики на локално ниво. Предложението е съфинансирано по програма Европейски корпус за солидарност.
Проектът ще подпомогне нашата неформална група, заедно с доброволци от Родопите да повишим информираността за процеса на Структурен диалог на местно , национално и европейско ниво чрез поредица от подкасти. По време на събитията ще натрупаме знания и умения за включване в процесите на вземане на решения. Чрез методите на неформалното образование ще развием своите комуникационни и презентационни умения, умения за аргументиране на идеи и участие в срещи между млади хора и институции.
Структурният диалог ще насърчи активното ни участие в демократичния живот, както и в дебатите по въпроси,
свързани с теми и приоритети, определени от тази
дейност и от обновената политическа рамка в сферата на младежта. Но създаването на такива подкасти на темата за Стуркурен диалог на местно ниво ще бъде изключително полезен за целия граждански сектор и ще покажем един пример как по конструктивен начин, заедно с отговорните за младежката политика на местно
ниво можем да решаваме предизвикателствата , които стоят на дневен ред в област Смолян.
Като част от Национален младежки форум ще ползваме огромен ресурс и подкрепа при организирането на
подкасти.