• ДОКЛАД – АНАЛИЗ НА ПРОЕКТ, РЕАЛИЗИРАН ОТ “МЛАДЕЖКО ПРОСТРАНСТВО “

Смолян    

 

Издадено:30/10/2020

Наименование на проекта: 

Летни лагери за екологично развитие и устойчиво опазване на околната среда чрез къмпингуване в Родопа планина.

Имайки в предвид глобалните тенденции за еко среда, за използване на еко енергия и изобщо тенденциите към по природосъобразен живот, къмпингът на палатки е  нова идея, с която да се доближим до природата и да усетим същността си, тъй като човекът е част от тази природа. През топлите месеци на годината, на терен да получим знания и умения за опазване на околната среда и т.н.

Проектът е насочен предимно към младежи от град Смолян и региона на възраст от 15-29 год.

            Дейностите, които планирахме бяха продиктувани от нуждата да се доближим до природата, да получим повече информация, относно състоянието на природната среда в района на Родопите.

Резултати от направена анкета сред населението и институциите в гр. Смолян.     

-Системна нужда от системни и трайни контакти между институциите

– Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги

 -Насърчаване на здравословния начин на живот

-Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение

-Развитие на младежкото доброволчество

-Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони

– Организиране и провеждане на беседи, информационни срещи за достигане на повече млади хора

– Насърчаване и подпомагане на развитието на младежките организации на територията на общината;

– Подпомагане реализирането на младежки инициативи и кампании;

-Задълбочаване контактите на смолянските младежки организации с такива от страната и чужбина чрез работни срещи, семинари, изложения.

 

 
Click here