И нека ИГРИТЕ започнат днес!——“Думи като кинжали” ——- бе първата игра от кампанията “GAME CHANGER”, която направихме днес.

Пилотното издание за България бе в Смолян с младежи на възраст 14-18 г. в прекрасния клуб на Young Improvers for Youth Development – YIYD

#YIYD #Smolyan #youthspace #TechSoupFoundation #TechSoupEurope #GameChanger

OPEN SPACE Foundation

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2980921468789621&id=1579508285597620