Засаждане на картофи и придружаване на овцете беше само част от прекрасния ни съботен ден. #младеж #солидарност #родопска #Ecs31 #eco