Смолянската младежката организация „Млади изследователи за младежко развитие“ реализира инициатива „Еко идея , бъди еко новатор“

Целта бе да се повиши информираността на младежи от града и региона относно екологичните предизвикателства-намаляване на прекомерното използване на пластмасови изделия за еднократна употреба в ежедневието като се насочиха потребителите към алтернативи на пластмасата за еднократна употреба и замяната им със съдове за многократна употреба. Проведе се обучение на целевата група за това що е то процес на компостиране и как може да се реализира в градска среда.

Чрез усвояване на процеса компостиране се гарантира получаване на краен продукт с високо качество и удовлетвореност у младежите, че са допринесли за опазване на околната среда.

Закупени бяха компостери и съдове за разделно събиране на отпадъци; организираха се творчески ателиета за младежи; демонстрираха се разработените модели за творческа работа с отпадъци; приложи се на практика наученото; изработиха се и се разпространиха информационни и рекламни материали, промотиращи дейностите, посочиха от организацията.