Ако има заинтересовани да ударят една ръка/рамо за засаждането на тези прекрасни туи, нека пишат на лично или на valentino.kehayov@gmail.com