Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

В област Смолян се развива истинска зелена революция, представляваща обединение на младежки инициативи за устойчивост и обучение. Събитията включват чаена церемония с представяне на билковата колекция на младежите, изграждане на компости и обучение за промените в климата.

Младежите от област Смолян се възползваха от богатите природни ресурси на региона и организираха чаена церемония. Този уникален евент не само представи колекцията от билки, отгледани с любов и грижа от младежите, но и покани общността да усети аромата и вкуса на тези природни съкровища. Чаената церемония се превърна в място на обмен на знания за ползите на билките и тяхното въздействие върху здравето.

В следващата фаза на проекта, младежите се включиха активно в инициативата за устойчивост, изграждайки 10 компостера. Получената тор от компостерите ще бъде използвана за създаване на градинки, където билките и зеленчуците ще процъфтяват. Този предизвикателен етап включва формиране на нови устремения – развитие на поведение, щадящо околната среда, насърчаване на здравословно хранене и прилагане на умения за био земеделие в градска среда.

Освен това, участниците бяха обучени по темата “Промени в климата”. Инициативата им позволи да разберат причините за глобалните климатични промени, влиянието на различните методи на производство на енергия и как да боравят с термометър и да правят графика на температурната крива.

Чрез съвместните усилия на младежите в област Смолян, тази зелена инициатива не само придава нов живот на общността, но и допринася за устойчиво и по-зелено бъдеще. Следвайте новинарския блог за още вдъхновяващи истории и успешни проекти в областта на екологията и устойчивото развитие!