Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Магазин Зелен разполага с широк асортимент от био и натурална козметика, супер храни и хранителни добавки, билки и чайове. Този магазин не просто предлага продукти, но създава истинско преживяване за любителите на екологично чистия начин на живот.

През последните дни, Био магазин ЗЕЛЕН организира обучение по темата “Ресурси на Земята – вода”. Участниците не само научиха факти за питейната вода като изчерпаем земен ресурс, но и придобиха знания за това как водата се замърсява и как да предотвратят този процес.

Целите на обучението включваха разбиране на важността на питейната вода, какво количество от нея е налично на Земята, как се предотвратява замърсяването и как можем да предприемат действия за пестене на водата в ежедневието си.

Проектът включваше и дейност за оценка на натрупаните умения и компетенции посредством Youthpass. Този аспект позволява на участниците да разберат по-добре какво са научили и как техните нови знания и умения могат да бъдат приложени в реални ситуации.

С посещението на Био магазин ЗЕЛЕН и провеждането на обучението по ресурсите на Земята, градът стана свидетел на вълнуващо събиране, подкрепено от идеите за екологично и устойчиво общество. Благодарение на този уникален опит, обичаме и ценим още повече природата и ресурсите, които тя ни предоставя. Следвайте нас за още новини и вдъхновяващи истории за екологичност и устойчивост!