Нашата организация, заедно с екипа на сдружение BG Бъди активен и Община Смолян, организирахме фотовойс изложба и разказахме повече за placemaking и защо това е възможност заедно да променяме средата. Придобихме знания и опит, как да ангажираме децата от най-ранна възраст с теми като лична отговорност към средата и разделно събиране и рециклиране на опаковките.Време е да напишем посоките за развитите на Смолян .Инициативата целеше младите хора от общината да изразят своята позиция за развитието на заобикалящата ги среда чрез снимки.Снимките, придружени с текст на самия фотограф бяха подредени в изложба, за да бъде запозната обществеността с това как младите хора виждат изоставените публични места в град Смолян.Чрез инициативата се опитахме да разберем за възможни решения в посока на подобрение и облагородяване на публичните пространства, опасни и изоставени сгради в областния ни град.Фотовойс е инициатива, в която на младите хора се дава възможност даидентифицират, представят и изтъкнатобкръжаващата ги среда.Дадохме възможност да се представят перспективите за развитие на града ни и организирахме специална работилница за генериране на креативни идеи.Самият уъркшоп включи работа със специална хартия наречана Паус.Целта ни беше самата изложба да достигне до вземащите решения и заедно да помислим за облагородяване на изоставените места в града ни.Вярваме, че можем да живеем в по-чисти и по-отворени за хората градове. Защото именно младите хора са тези, от които зависи и утре да живеем в чиста и красива градска среда.Място България Община Смолян #МястоБългария #промянатавъзможна #Безотпадъци #YIYD #Smolyan #youthspace