Инициатива за изследователи на традициите:“Родопската сватба – да съживим наследството”Фондация “Коренуване” в партньорство с Читалище “Светлина 1925” – с. Момчиловци, читалище “България 1937” – с. Могилица и Фондация “ЕкоОбщност”, с подкрепата на Национален фонд „Култура“, ви канят да се включите в инициатива за събиране и съхраняване на различни ритуали и обичаи свързани с традиционната родопска сватба в Смолянския край.Какво търсим да съберем?Песни и мелодии – кога, кой и за какво е пеел? Запишете и ни изпратете песентаили само текста, или само мелодията й, за да видим кога радост и веселие или тъга сабили част от празника, събиращ младите в ново семейство.Гатанки – кой, кога и на кого е задавал гатанки? Защо са използвали гатанките? Вкоя част от сватбените приготовления и традиция са ги използвали като изпитание ипрепятствие? Запишете и ни изпратете гатанките, които знаете или научите, заедно с отговорите им.Ястия – какво се е поднасяло на сватбената трапеза? Кой я е приготвял и кому са сервирали най-напред сватбените ястия? Запишете и ни изпратете рецептите, за да видим какво е било типично за различните населени места в Смолянска област?Споделете дали и кои от тези ястия се приготвят и днес и при какви случаи – на сватба или в ежедневието.Традиционни родопски думи – знаете ли вие или вашите по-възрастни роднини и приятели думи, които могат да се чуят само в Родопския край във връзка с организирането и провеждането на сватбата. “Загалват” ли се и днес младите преди сватба и трябва ли момата задължително да има “рупа”?Как можете да се включите в инициативата?До 19 април 2021 г. ни изпратете на електронна поща:korenuvane.s.divite@gmail.com събраната информация в следния формат:- текстове на песни – в текстов файл (doc, txt);- мелодии или изпълнение на песни – в звуков файл (mp4);- рецепти на ястия – в текстов файл (doc, txt), като ще се радваме и на снимки (jpgформат), ако сте имали късмета не само да ги запишете, но и похапнете;- родопски думи, свързани с подготовката и провеждането на сватбата – като всяка дума е с необходимия превод на книжовен език – в текстов файл (doc, txt).Не забравяйте в писмото си по ел.поща да посочите името, възрастта си и местата, за които сте събрали изпратената информация, за да отразим на картата къдекакво се знае и как е било.Ако стe млади изследователи на традициите и нямате още пълнолетие, ще е нужно да приложите и съгласие от родителите за участие в инициативата и предоставяне на данни за връзка – можете да използвате примерната декларация към тази покана.Инициативата е отворена към ученици и младежи, но и към всички млади по дух, макар отдавна станали от ученическата скамейка, които са добре дошли да споделят спомените и знанието си за родопската сватба и обичаи.Ще ви потвърдим по електронен път получаването на писмото ви. #ecs31 #Родопите #традиции #Смолян