Град Смолян получи първия си Шишеяд, с което се присъединява към националната ни кампания “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!”. Зам.кметът на община Смолян, заедно със секретарят на местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Смолян приветстваха инициативата на сдружение”Млади изследователи за младежко развитие”.Young Improvers for Youth Development – YIYD отново ще бъде местен партньор по дългосрочната програма, след като беше част от проекта от _Място България през 2021.Участие в национална кампания „Искам да съм полезен… Рециклирай ме“, чрез инсталиране на „Шишеяди“ пред община Смолян и ежемесечно събиране на пластмасовите шишета от тях и предаването им в пункт за рециклиране.#ПромянатаВъзможна #Безотпадъци #младеж #МястоБългария #YIYD