Летни лагери за екологично развитие и устойчиво опазване на околната среда чрез къмпингуване в Родопа планина, включи къмпинг с палатки в местност над с. Moгилица, който през топлите месеци на годината предложиха  обучителни курсове за опазване на околната среда, международни екологични младежки обмени с включени неформални дейности – всичко сред природата, сред чист въздух и далеч от големия град. 

Нуждата от реализацията на проекта се определи от недостатъчната информация относно състоянието на природната среда в района на Родопите. Създадохме предпоставки за опазване на околната среда в района и устойчиво развитие базирано на добре съхранени природни ресурси. В програмата  включихме тематични и образователни модули, които ни помогнаха да осъзнаем връзката си със себе си, природата и света, като цяло. Лагерът беше подходящ за нас, младежи с интереси към: биоземеделие, строителство с екологични материали, алтернативни начини на живот. 

Проектът ни стимулира уменията за работа в екип, взаимопомощ и подкрепа, както и съзнателното взимане на решения и поемане на лична отговорност. Той  включва модули в следните направления: 

  • Екология и природознание, рационално използване на природните ресурси; 
  • Оказване на първа помощ при наранявания в извънградски условия; 
  • Бивакуване сред природата –изграждане на лагер, палене и поддържане на огън; 
  • Използване на алпийска екипировка– запознаване с основни видове възли, пособия и инвентар, полезни в извънградска среда; 
  • Подправки, билки и ядливи растения – запознаване с видовете, характерни за района; 
  • Горска кухня – готвене в извънградски условия; 

Методите, които се използваха по време на проекта са уъркшопи, лекции, дискусии, срещи, посещения, палатков лагер, обучения под звездите, кино вечери сред природата, приготвяне на традиционна био храна от Родопите, отглеждане на градинка с планински чай. Основният използван подход  беше учене чрез преживяване, като по този начин задачата на проекта беше насочен към предоставяне на възможности на младите хора да придобият нови практически умения в сферата на опазване на на околната среда.