Колегите от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ни посетиха. Имахме възможност да покажем новата ни фитнес зона към младежкото ни пространство, както и планирахме нови съвместни дейности.Благодарим, че първият ни уред беше предоставен от тях. #младеж #солидарност #Смолян #YIYD #Hrdc #ErasmusplusБлагодарим на Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) за доверието към нашата организация при изпълнение на проекта ни за солидарност от Европейски корпус за солидарност свързан с обособяването на рекреационна зона в центъра ни.