Нашата организация се включи в инициативата по залесяване на липи и дъбчета.Фиданките са предоставени безвъзмездно от инициативата “Гората.бг”, която цели засаждането на нови гори и дървета за България, с участието на доброволци, млади хора и деца. Организирането на залесителни акции за подпомагане възстановяването на пострадали от природни бедствия и човешка дейност горски масиви е от важно значение за допринасянето за възобновяването на българските гори.