Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Днес кметът на Чепинци г-н Мустафа Брахимбашев посети споделеното младежко пространство. Домакин на срещата беше неформалната група МРВ целта на визитата бе да се обсъдят съвместни бъдещи дейности.

Кметът бе посрещнат от двама младежи от МРВ и заедно разгледаха младежкото пространство, финансирано от Европейски корпус за солидарност и изградено с подкрепата подкрепата на местната общност и общината. Пространството предоставя безопасно и приобщаващо място за младите хора в Чепинци да общуват, да усвояват нови умения и да участват в обществени дейности.

По време на срещата младите хора имаха възможност да обсъдят своите идеи и тревоги с кмета. Те споделиха своите мисли как да подобрят младежкото пространство и да създадат повече възможности за младите хора в общността.

Кметът изслуша с внимание и похвали младите хора за тяхната инициативност и ентусиазъм. „Много съм впечатлен от това, което сте постигнали тук“, каза той. „Вдъхновяващо е да видиш младите хора да поемат активна роля в оформянето на своята общност.“

Кметът обсъди и бъдещите планове на общината и как младите хора да се включат. Той ги насърчи да споделят своите идеи и мнения и ги увери, че гласовете им ще бъдат чути.

Срещата беше положителен и продуктивен обмен между младите хора и местната власт. „Беше страхотно, че имахме възможността да се срещнем с кмета и да обсъдим нашите идеи“, каза председателят на групата Рахим Хаджиеминов. „Оценяваме неговата подкрепа и очакваме с нетърпение да работим заедно, за да създадем по-добро бъдеще за нашата общност.“

Срещата е част от постоянните усилия на МРВ за насърчаване на младежкото участие и ангажираност в Чепинци. Групата планира да продължи да работи с местните власти и младите хора, за да създаде повече възможности за тях да се включат и да окажат положително въздействие в своята общност.