Между 21 февруари – 1 март 2022 г. от Iyac Bulgaria изпълнят международен младежки обмен , носещ името „Младежки посланици на устойчивостта“ по програма Еразъм+. Проектът включва 42 души от България, Португалия, Сърбия, Хърватия, Чехия и Румъния. Основните цели на този проект са свързани с това да се повиши осведомеността на младите хора по въпросите на околната среда, предлагайки възможност за създаване на промяна в техните местни общности, както и насърчаване на неформалното обучение и сътрудничество в областта на младежта.Младежи от Европа имаха възможност да посетят младежкото пространство на сдружение “Млади изследователи за младежко развитие”. Така също младите хора се изумиха от откритите пространства и новата фитнес зона, която отново младите хора от Смолян изградиха и преобразиха. Гостите разгледаха и поставената новата инсталация “Шишеяд”, която цели ежемесечно събиране на пластмасови бутилки.Организаторите споделят ,че насърчаването на хората да допринасят за своята общност води до социални ползи,който освен икономически, имат и екологични предимства. Този проект има за цел да помогне на младежите да станат заинтересовани страни и да насърчи младежите да вземат активно участие в намаляването на отпадъците и опазването на ресурсите.Според статистиката за битовите отпадъци домакинствата генерират над 1,2 милиарда тона отпадъци годишно. Целта е да се информират младите хора по отношение на екологични практики като рециклиране, намаляване и повторно използване за намаляване на отпадъците и борба с изменението на климата. Устойчивостта включва също показване как да се превръщат отпадъците в ресурси и да се преработват в продукти, които са щадящи планетата. Това ще окаже влияние в ежедневния живот на младежите, които могат да се научат как да живеят без отпадъци и да предадат това знание на своята общност чрез кампании за разпространение и създаване на собствен местен бизнес.“Подкрепата на местния бизнес повишава икономическата устойчивост на общността, като се отчита принципът на устойчиво развитие. Този проект не само може да повиши осведомеността за това как и колко е важно да се подкрепя този местен бизнес, но може да насърчи младите хора да бъдат предприемачи в тази област, което ще има двойна социална и икономическа полза.” допълват кординаторите на проекта.Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) #iyacbulgaria #YIYD #Smolyan #youth #youthspace