През април 2024 година, младежкото пространство в Смолян се превърна в център за иновации и активизъм по време на Европейската седмица на младежта. Събитията, които организирахме, бяха насочени към развитие на цифрови умения, разбиране на екологични въпроси, и активно участие в програмите Еразъм+ и Европейския корпус за солидарност.

На 8 април, Еразъм+ Информационният ден откри седмицата с обучения за младите хора относно възможностите, които програмата предлага. Младежите се запознаха с различни успешни проекти и участваха в работилници за писане на проектни предложения.

На 10 април, форумът за Европейски Корпус за Солидарност подчерта значението на доброволчеството и солидарността в Европа, като представи лични истории и обсъди как младите хора могат да се включат активно.

12 април беше посветен на екологичните инициативи в регионален природен парк “Смолянски езера”, където участниците се включиха в почистването на езерата и засаждането на дървета, подчертавайки значението на устойчивото развитие.

15 април акцентира върху развитие на цифрови умения със семинари в Технопарк Смолян, където младежи се запознаха с основи на програмирането, цифровия маркетинг и киберсигурността.

На 17 април, младежкият дебат “Гласът на младите в Европа” даде възможност на младежите да обсъдят своите виждания за бъдещето на Европа и да се срещнат с млади лидери и представители на ЕС в културен център “Родопа”.

През целия период, кампанията в социалните медии “Европа се Слуша” активно документираше и споделяше моменти от събитията, стимулирайки младежите да участват виртуално.

Обобщено, инициативите предоставиха ценни знания и умения, стимулираха дебати и спомогнаха за формирането на ново поколение активни и информирани млади хора, готови да вземат участие в обществените процеси на европейско ниво.