Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

На 29 март 2023 г. в младежко пространство Чепинци ще се проведе събитие „Дискусия за кариерно ориентиране“, организирано от неформална група МРВ. Събитието има за цел да предостави на младите хора в селото ценна информация и насоки, които да им помогнат да проучат своите кариерни възможности и да вземат информирани решения за бъдещето си.

Събитието ще включва гост-лектори от различни индустрии, които ще споделят своя опит и прозрения за различни кариери. Участниците ще имат възможност да се включат в дискусии и да задават въпроси, за да придобият по-задълбочено разбиране за това какво е необходимо, за да се следва определена кариера.

В допълнение към гост-лекторите ще има интерактивни дейности, предназначени да помогнат на участниците да открият своите силни страни и интереси и как те могат да се превърнат в потенциален избор на кариера. Събитието също така ще предостави информация за различни възможности за обучение и образование, достъпни за младите хора в региона.

Събитието „Дискусия за кариерно ориентиране“ е отворено за всички млади хора в Чепинци и околностите, които се интересуват да проучат своите кариерни възможности и да получат насоки и подкрепа в кариерното си развитие. Обещава да бъде информативно и ангажиращо събитие, което ще предостави на участниците ценни прозрения и информация, за да им помогне да направят информиран избор на кариера.

Говорейки за събитието, Рахим Хаджиеминов, лидер на неформална група МРВ, каза: “Ние сме развълнувани да бъдем домакини на това събитие в младежкото пространство в Чепинци. Важно е младите хора да имат достъп до информация и насоки, когато става въпрос за вземане на кариерни решения. Надяваме се, че това събитие ще им помогне да открият нови възможности и да получат ценна информация, която ще им помогне да постигнат кариерните си цели.“

Събитието „Дискусия за кариерно ориентиране“ ще се проведе на 29 март 2023 г., сряда, от 15:30 в младежко пространство Чепинци. Всички са добре дошли!