Младежко участие чрез кариерно ориентиране и
личностно консултиране за активно гражданското
общество

„Никога не се съмнявайте, че малка група внимателни и отдадени граждани могат да променят света: Всъщност това е единственото нещо, което някога е имало.“ – Маргарет Мийд

Ние вярваме, че всички млади хора днес се нуждаят от технологични умения, грамотност в социалните медии и пъргаво отношение към технологиите в бъдещата си работа, като съчетаят това с личностно развитие, социални
умения и връзка с околния свят. Лесно за четене, но може би трудно за практикуване. Напротив! Ще споделим с вас поредната си дейност по проект “Младежко участие чрез кариерно ориентиране и личностно консултиране за активно гражданското общество” който започнахме тази година с цел да направим всички наши идеи -> РЕАЛНОСТ

Проектът е насочен към ученици в последните години на своето средно образование и цели да запълни липсата на информация относно различните професионални възможности за реализация пред завършващите средно
образование и да им помогне да вземат информиран избор за своето бъдеще. Пред завършващите средно образование има един сериозен проблем – очакваме от тях да си изберат професионален път и да решат накъде ще се насочат без да имат възможност да се докоснат истински до особеностите и изискванията на отделните професии.
Програмата е структурирана по такъв начин, че да даде насоки на младите как най-ефективно да управляват себе си: своето време, своите цели, своите силни страни.

Надникни |->

В проекта ще бъде включена както практическа част по изготвяне на автобиография и мотивационно писмо, поведение и протичане на интервю за работа, така и ролеви игри и неформални методи, като те включват активното участие на всички млади хора чрез групови игри, ролеви игри, брейнсторминг, дискусии, разработване и симулации на проекти и социални
инициативи. С тези методи ще се подсилят екипният дух, комуникационни способности и възможността за
мениджмънт и приоритизиране на задачите сред участниците, както и осъзнаване на индивидуалната нужда кои
умения трябва да бъдат развити. След края на проекта ни участниците ще придобият по-дълбоки
знания за теми като лидерство и влияние, организираност и планиране, комуникативни умения, умения за работа в
предизвикателна среда, вътрешна мотивация и нагласи, скромност и толерантност. Очакваните резултати след провеждането на проекта не са тясно свързани само с личностното развитие на участниците, а и с подобряването на намирането на работни места за младежите в Европейските страни.

Очаквайте нови статии с актуални новини за проекта!