“Мобилна младежка работа в географски отдалечени райони: Време е за действие!” е името на проект, създаден от МИМР в началото на юни месец 2022 и продължава своята активност и днес.

   В днешната статия желаем да ви дадем повече информация за дейностите свързани с него. Защо искаме да осъществим този проект, защо е важно за нас, откъде идва идеята за него и кои са участниците ще разбереш  ТУК  и  СЕГА.

Продължавай да четеш :p!

   В редица социални изследвания и статистически справочници, проблемите на съвременните младежи са трудностите при реализацията, миграцията, социалната изолация. Младежите прекарват много от свободното си време сами, вместо да се разхождат с приятели, да бъдат със семейството си, да спортуват, да бъдат инициативни и активни. За това допринася развитието на технологиите и масовото разпространение на електронни устройства, а в последната година и половина – пандемията.

   Нашата цел е да създадем условия, в които млади и талантливи хора да успеят да канализират енергията си в полза на младежите чрез подходящи пространства за всякакви видове себеизразяване. Желаем младите хора да се почувстват въвлечени в процеса на формирането на общността и да придобият самочувствие на пълноправни граждани, не само в големите градове, но и в по-малките.

    Реализирането на този проект е в отговор на новите тенденции, предполагащи преосмисляне на досегашните подходи на работа в НПО сектора. Подходи, които следва да бъдат адаптирани и по-гъвкави към непрекъснато променящата се среда и нарастващата необходимост от водене на единна, целенасочена, последователна политика на социално включване и взаимни действия. Като национална “Евродеск точка” в периода 2021 – 2027 г., искаме качествено да предоставяме информация на младежите в област Смолян.

    Включването на неактивни жители в неформални дейности за личностно развитие и
подобряване на собствените умения и компетенции са активности, които не се провеждат във формални учреждения, а в образователни институции, младежки центрове, младежки домове, младежки пространства и други.

    Бенефициенти по проекта са млади жени и мъже на възраст от 15 до 30 години, представители на маргинализирани групи и хора със специфични нужди. Изброените са от четири по-малки населени места в област Смолян – с. Чепинци, гр. Мадан, гр. Чепеларе и гр. Рудозем. Жителите на по-големите градове в повечето случаи имат възможност да посещават и участват в различни дейности, реализирани от формалните учреждения, но в по-малките населени места невинаги има изградени функциониращи звена, които предоставят такива услуги. Затова, чрез организиране на „Мобилна младежка група”, ние планираме посещения и организиране на срещи дискусии с бенефициентите в конкретните населени места. Подкрепата се състои в организиране на ежемесечни колективни посещения от експерти и членове на екипа, на място ще предоставяме услуги като: кариерни или бизнес консултации, професионална ориентация и реализация, посочване на възможности за повишаване на квалификации, консултации с психолог, мотивация за гражданска активност, реализиране на дейности от младежки кампании или инициативи, доброволчески акции с участието на местни младежи, демонстрации дейностите на младежки клуб по интереси и др.

Тази публикация е разработена в рамките на проекта “Мобилна младежка работа в географски отдалечени райони: Време е за действие!” 2022-3-BG01-ESC30-SOL-000092601, финансиран от Европейски корпус за солидарност+.