Място България е в сърцето на всеки доброволец от Young Improvers for Youth Development – YIYD, защото съвместно променяме средата около нас.
Благодарим Ви, скъпи колеги!
#

Comments are closed