Нашето първо ,,Живо рисуване,, проведохме на открито под формата на творческа практика. 🎨 Темата, която избрахме за начало бе ,,Заобикалящият ни свят,, 🌳, като целта беше да нарисуваме това, което виждаме по свой собствен начин, през нашите очи. 👀🖌️ Едно прекрасно начало на нашата кампания, с добра компания в пролетния слънчев ден! ☀️