Новият ни прекрасен доброволец, който дойде с огромен заряд за промяна на нашата заобикаляща ни среда – Наско Царев.
#YIYD #Smolyan #youthspace #промянатавъзможна #Безотпадъци #младеж #солидарност #Смолян #красота #Родопите #графити