Последни новини

Новини

„Различно от цех, ресторант, кръчма“ – какъв е смисълът от едно младежко пространство в Родопите?

„Различно от цех, ресторант, кръчма“ – какъв е смисълът от едно младежко пространство в Родопите?

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за...

read more
Учим за Родопите: Дегустация на Чай и Съзнателна Консумация на Вода

Учим за Родопите: Дегустация на Чай и Съзнателна Консумация на Вода

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.В рамките на последния...

read more
Родопска Гозба и Пъстрота в Чинията: Заедно За Добра Кауза

Родопска Гозба и Пъстрота в Чинията: Заедно За Добра Кауза

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.В сърцето на Родопите,...

read more
Млади Предприемачи Вграждат Знание и Любов към Природата в Своите Проекти

Млади Предприемачи Вграждат Знание и Любов към Природата в Своите Проекти

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.В последно време,...

read more
Зелена Инициатива в Област Смолян: Чаена Церемония, Компости и Обучение за Промените в Климата

Зелена Инициатива в Област Смолян: Чаена Церемония, Компости и Обучение за Промените в Климата

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.В област Смолян се...

read more
Зелен Био Магазин: Истинска Оазис на Чиста Екология и Знания за Природата

Зелен Био Магазин: Истинска Оазис на Чиста Екология и Знания за Природата

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.Магазин Зелен разполага...

read more
Борба с Боклуците: Успешно Обучение в Областта на Управлението на Отпадъците

Борба с Боклуците: Успешно Обучение в Областта на Управлението на Отпадъците

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.В последните седмици...

read more

Коментари

7 + 4 =

+359 77021288

youngimprovers@gmail.com

България 12, 4700, 4700 Smolyan, Bulgaria