Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

В началото на този месец, екипът зад новия екологичен проект за градинско зеленчуково стопанство вече изготви план за дейности през следващите 12 месеца. Отговорности и роли бяха ясно разпределени сред членовете на екипа с цел ефективност и успешно осъществяване на проекта. Името на проекта е “Млади изследователи за зелени идеи”

Както при завършените ни проекти така и тук, сме решили да ви представим координация и разпределение на задачите в нашия проект.

В резултат на договорените отговорности, Валентин поема ръководната роля в създаването на координационна таблица, докато инициативата за договаряне на роли и отговорности в екипа се възлага на Валентин и Аксиния. Безопасността по време на дейностите ще бъде гарантирана от Валентин Щонов.

Други членове на екипа, като Даниел и Аднан, ще бъдат отговорни за осигуряване на актуални новини на уебсайта, връзка с медии и разпространение на информация. Те също така ще се заемат с популяризирането на проекта и визуализацията на програмата и партньорствата, свързани с него.

.

Специална роля в екипа е отделена на Аднан, който ще предоставя подкрепа и менторство на участниците в настоящата инициатива.

За да гарантират финансовата стабилност на проекта, Валентин и Аксиния са отговорни за изграждането на план за финансово управление и отчетност. Това включва пълен контрол върху разходите по проекта.

През следващите месеци, екипът планира съвместна работа с експерти от отдел екология към община Смолян за избор на подходящ терен. Парникът, който ще бъде издигнат, е изработен от подсилено, износоустойчиво зелено покривало от полиетилен и стоманена прахово боядисана рамка за максимална издръжливост.

 

Разнообразие от Растения за Зелена Градина

В рамките на оранжерията планът включва засаждане на 100 броя лавандула, 200 броя мащерка, 100 броя мента, 150 броя градински чай, 200 броя жълт кантарион, 150 броя маточина и други подправки. Градината, която ще се разполага до парника, също ще бъде засадена с разнообразни подправки.

С тези първи стъпки, екипът е готов да създаде не само екологичен проект, но и зелена градина, която ще допринесе за красотата и устойчивостта на общността. Следвайте нашия блог за актуални новини и информация относно проекта!