Проектът е по   програмата „Европа като общност на граждани“ – съвместна инициатива с базираната в Берлин неправителствена организация MitOst e.V., реализирана с подкрепата на фондация „Меркатор”. Програмата се реализира в периода между 01.08.2019 г. и 31.12.2022 г. Целта на Програмата е да стимулира гражданската активност предимно в малки населени места. Повече информация за Програмата е налична на следния интернет адрес: http://sofiaplatform.org/bg/project/civic-europe-bg/

Гергата Кисьова   

Какво Ви хареса най-много в обучението за лидери?

 Обучението беше едно от най-стойностните, на което съм присъствала! Ще споделя първо очевидното – младежко пространство, което предразполага, добри мои приятели, с които човек се чувства спокоен и сигурен, непознати младежи от града и региона, с които станахме добри приятели.  Второ – темите на обучението бяха добре подбрани и разбираеми, което изключително много ми допадна и разшири кръгозора ми. Продължителността на модулите бе точно дозирана, позволявайки максимално съсредоточаване  на вниманието и осигуряваше достатъчно време за осмисляне и обсъждане на наученото. Страшно много ми допаднаха игрите и дори не всички осъзнавахме, че сме пропуснали времето за почивка.

Ще го кажа на последно място, но всъщност това е най-важното – Валентин /лекторът/ е наш приятел и познавайки ни успя да ни въвлече в проблематиката, без да се усетим .

Как се почувствахте след обучението?

Много по-уверена в себе си, много по-сигурна и по-подготвена. Осъзнах дали бих могла и дали искам да бъда лидер. На кого да разчитам и как да подбирам екипа си.  Как да преценявам ситуацията и как да реагирам, въпреки че имам много още да уча.

Накъде гледате и какъв е вашият фокус сега?

Смолян е малък град, предлагащ не големи възможности за нас младите хора. Ние искаме да живеем тук, да създадем семейства и да имаме препитание тук. И осъзнаваме, че за да сме добре, трябва да сме по-инициативни, по-пробивни, по-настоятелни и решителни. Ако ние не си помогнем, кой друг ще го направи. След обучението, за мен фокусът ще бъде да реализираме проект, съвместно с Община Смолян. Аз и неформална група от младежи се обединихме около една обща идея и тя е да създадем условия, в които млади и талантливи хора да успеят да канализират енергията си в полза на обществото чрез изрисуването на стени и трафопостове  – подходящи пространства за този вид себеизразяване. Така ще се избегнат неподходящите и загрозяващи лика на родния ни град рисунки. В продължение на няколко месеца в различни работилници нашата неформална група ще демонстрира умения в областта на  уличните изкуства. Ще организираме и публични прояви  с демонстрация на всичко, което ще е  резултат от работилниците. Фасади на изоставени сгради, огради и трафопостове ще се превърнат  в произведения на изкуството чрез 3D мапинг, уличен театър и кино.

През цялото време ще сме в изключително тясна комуникация с община Смолян, където ще се съгласува всичко с отговорните отдели на общината.

Като първи етап от този проект изрисувахме пейки, предоставени ни от Общината и пак със съдействието на Общината ще бъдат разположени в паркове и градини.

Какви са трудностите, които срещнахте при реализиране на идеята си и как ги преодоляхте?

Беше трудно да се решим да предложим на Общината нашата идея, беше трудно да ги убедим да ни предоставят пейки, които да изрисуваме, беше трудно да се организираме в ситуация на пандемия. Но се справихме. Изградихме си стратегия, разпределихме си задачите и в началото малко плахо, но в последствие с повече ентусиазъм, започнахме реализирането му. С помощта на консултанти от Професионалната гимназия по приложни изкуства, подготвихме и съгласувахме с Общината проектите за рисунки, закупихме необходимите бои, четки и изрисуваните пейки вече са факт. .

Как се чувствате след като видяхте резултата?

На мнение съм, че един от основните проблемите на младежите в днешно време е ниската самооценка, която предразполага за ниско самочувствие и от там липсата на мотивация и безразличие към обграждащата ги среда – поради това отказват да видят възможностите за личностно и професионално развитие, които им се предоставят. Чрез проекта, нашият екип се почувства  въвлечен в процеса на формирането на общността и самочувствието им като пълноправни граждани. Усетихме  емоцията при работа в ентусиазиран екип, да придобием нови умения, да спечелим и привлечем много нови приятели и да създадем контакти с различни организации, което ще спомогне за увеличаването на възможността ни за участие и в други проект

Дарина Терзиева  

Какво Ви хареса най-много в обучението за лидери?

Натрупах знания, умения, увереност в това, което правя. Хареса ми всичко. За мен лично най-предизвикателно и полезно преживяване бяха всички игри и работа по групи. Научих страшно много неща и срещнах чудесни хора. Благодаря Ви!

Как се почувствахте след обучението?

Доволна от наученото, с по-добро разбиране за себе си и другите, с по-добри умения за комуникация, умения за идентифициране на проблемите и умения за вземане на решения. Това обучение ми помогна да спра да губя време в инвестиране на време за действия, които не дават реални резултати. Показа ми, че без екип е доста по-трудно и дори невъзможно да се промени каквото и да е.

Накъде гледате и какъв е вашият фокус сега?

Реализирахме проект за разделното събиране на отпадъци и тяхното компостиране и се надяваме той да е само началото на един процес, в който ние да открием своя път към природата, да развием умения ползвайки я като среда и инструмент за учене, себеусъвършенстване, отговорност към човека и заобикалящата ни среда.

Какви са трудностите, които срещнахте при реализиране на идеята си и как ги преодоляхте?

Реализирането на тази идея е обмисляна нееднократно в нашето младежко пространство. Намаляване на прекомерното използване на пластмасови изделия за еднократна употреба, възможностите за вторичната им преработка и използване, може ли да бъдат заменени и как, що е компостиране и дали можем да компостираме в градска среда – това са въпроси които ни вълнуват и част от които ние вече изяснихме с проекта, който реализирахме.

Трудностите ни бяха свързани основно в намиране на средства за да закупим компостери и съдове за разделно събиране на отпадъци, да немерим подходящ лектор и ограниченията, с които трябваше да се съобразяваме, заради Ковид 19. Справихме се с помощта на Община Смолян, която финансира закупуването на компостери и съдове за разделно събиране на отпадъци. Експерт от Клуб на жените Родопчанка ни обучи безвъзмездно, а заради пандемията, предприемахме по-драстични мерки за предпазване.

Как се чувствате след като видяхте резултата?

Удовлетворена. Придобихме специфични знания и умения в областта  на активното гражданско участие и участие в интеграционните процеси. Оценихме важността на младежкото участие в обществения живот и получихме необходимата познавателна и нормативна ориентация в сферата на публичния сектор. Това, че реализирахме своя идея ни даде увереност, че можем и ако искаме, трябва да сме постоянни и находчиви.

Дениз Аршински

Какво Ви хареса най-много в обучението за лидери?

Обучението беше комбинация от предаване на знания, представени по подходящ начин, с правилно отношение, по забавен и близък до нас младежите начин. Срещнах се и с нови приятели. Доста от техниките вече се опитах да приложа и получих добър резултат. Едно от нещата, което смятам, че ще ми бъде доста полезно, е това, че открих доста неща за себе си.

Как се почувствахте след обучението?

По-уверен в себе си. Мога да бъде част от решението на проблемите, около себе си и това ми дава увереност.

Накъде гледате и какъв е вашият фокус сега?

Да инициираме и реализираме свои идеи. Да въвличаме все повече наши познати. Да си помагаме и подкрепяме.

Какви са трудностите, които срещнахте при реализиране на идеята си и как ги преодоляхте?

Инициирахме и проведохме среща с психолозите Елена Бончева и Росен Кубински от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Смолян на тема „Страхът и начин за преодоляването на депресивно поведение по време на пандемия”. За нас дискусията беше полезна и вдъхновяваща.

Проблемите сега са свързани основно с това, че не трябва да се събираме на големи групи и трябваше да се съобразим с това.

Доволен ли сте от резултата?

Да, доволен съм от наученото. Доволен съм и от това, че реализирахме своя инициатива.