Община Смолян поставя така нужната химическа тоалетна, която се надяваме да бъде ползвана по предназначение.