https://www.youtube.com/watch?v=4izGV2oTChY&t=25s

Продължаваме нашата поредица от подкасти за социално включване и структурен диалог на местно ниво със  Сийка Алексиева. Тя е секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Госпожа Алексиева е експерт в младежката дейност в града и заедно с екипа от Община Смолян се занимават най- вече с превантивна и възпитателна дейност насочена към децата и младите хора до 18-годишна възраст. В интервюто ще чуете отговори на въпроси като:

Какви са най-често срещаните проблеми на подрастващите?

Какво е психическото здраве на хората в Смолян по време на пандемия?

Как младият човек да има по-голямо доверие на институциите на местно ниво и защо младият човек трябва да бъде любознателен?

Готов ли е един младеж сам да потърси психолог, без да се чувсва лабилен, за това негово действие?

 

 

При интерес посетете нашия YouTube- канал, за подобни видеа. Абонирайте се, харесайте и споделете! https://www.youtube.com/channel/UC4oqIf6nEmjWdgVJkVR2CZg/videos