Продължаваме нашата поредица от подкасти за социално включване и структурен диалог на местно ниво. Днешният гост е представител на нестопанска организация клуб на жените ,,Родопчанка” – Недялка Петрова. Отново сме поканили практик, младежки работник и експерт, който ще ни разкаже за всичко свързано с младежката работа в гр.Смолян. Госпожа Петрова има дългогодишен опит свързан с анализирането на предизвикателства, пред които е изправен младият човек. Гледайте видеото, за да научите повече интересни факти за развитието, пътя и дейността на младежта. Включени в разговора са и немаловажни въпроси, които засягат Нас-смолянчани.