https://www.youtube.com/watch?v=63417NQZpJQ&feature=share&fbclid=IwAR1Pi5C-PZCb7ILRNh3lj881vQ_EMMaEuSCPfz8Ji8iAqq7y1MHG_bVQxbM

„Подкасти за социално включване и структурен диалог на местно ниво“ е поредица от интервюта под формата на подкаст на общински съветници, областен управител, кмет и експерти и практици на младежкия труд, които имат думата, когато става въпрос за иновации в младежката работа, било защото използват креативни методи за овластяване на младите хора, изследване на младежките тенденции или отговарят за младежките политики на локално ниво. Наши гости са г-жа Петкова, която е директор на дирекция “Стратегическо планиране на проекти, програми и туризъм” и Надя Милева- старши експерт в дирекцията. Тяхната дейност е свързана със разработване и планиране на проекти. Те ще ни разкажат с какви проблеми се сблъскват, когато стане дума за младите и тяхната роля в младежката политика. В подкаста са засегнати въпроси като: “Каква е причината младите хора да не исат да се развиват в нашия край?”, ” Каква е целта на проекта city exchange и какво ние като смолянчани ще спечелим от него?” и ” Как скептицизмът понякога пречи на хората”. Изгледайте видеото и помнете “ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ БЪДЕЩЕТО, В КОЕТО ИСКАМЕ ДА ЖИВЕЕМ!”