Членовете на екипа на Young Improvers for Youth Development – YIYD пристигнаха в Метони,Гърция.

Започваме прекрасен проект с колегите от Румъния, Гърция, Северна Македония, Унгария и България.