Посещение на младежкото пространство на Young Improvers for Youth Development – YIYD по международен проект на програма Еразъм+.

Проектът “Building Peaceful Bridges Together” за младежки обмен по програма “Еразъм”, международна инициатива за насърчаване на междукултурното разбирателство и сътрудничество, наскоро спря в Смолян, България. Групата посети младежкото ни пространство в Смолян, където се включи в конструктивен диалог с г-н Валентин Кехайов, представител на мрадежка организация “Млади изследователи за младежко развитие”.

Проектът за обмен, в който участват младежи от различни европейски държави, има за цел да насърчи културния обмен, толерантността и взаимното разбирателство между участниците. В рамките на своето пътуване те се срещнаха с г-н Кехайов, който им предостави ценен поглед върху младежките политики и развитие в България.

По време на срещата г-н Кехайов обсъди значението на младежкото овластяване, като подчерта ролята на младите хора като двигатели на промяната в техните общности. Той наблегна на необходимостта от проактивни младежки политики, които насърчават активното гражданство, социалното сближаване и екологичното съзнание.

Председателят на Младежкото пространство сподели и успешни примери за местни младежки инициативи, като акцентира върху въздействието на тези проекти върху общността. Той призова младите участници да носят тези уроци със себе си, докато продължават своето пътуване, насърчавайки международното сътрудничество и разбирателство.

Участниците в проекта “Building Peaceful Bridges Together” (“Да изградим заедно мирни мостове”) се включиха в различни дейности по време на посещението си в младежкото пространство в Смолян. Те взеха участие в семинари, упражнения за изграждане на екипи и културни презентации, предназначени да насърчат връзките и да създадат чувство за единство сред разнообразната група.
Посещението на младежкото пространство в Смолян даде възможност на групата за младежки обмен по програма “Еразъм” да се запознае със значението на младежките политики за справяне с глобалните предизвикателства, като например изменението на климата, социалното неравенство и миграцията. То също така ги насърчи да обмислят ролята, която могат да играят в създаването на един по-мирен, приобщаващ и устойчив свят.
Проектът “Building Peaceful Bridges Together”(“Да изградим заедно мирни мостове”) е доказателство за силата на международното сътрудничество и споделеното учене. Продължавайки пътуването си, групата носи със себе си уроците и опита, придобити в Смолян, допринасяйки за създаването на една по-обединена и съпричастна глобална общност.