Поставянето на видео наблюдение ще даде повече сигурност и спокойствие на гражданите и гостите на града. Young Improvers for Youth Development – YIYD изказва благодарност за изпълнението на ангажиментите на Община Смолян, в частност г-н Захариев. Така ще сме уверени, че нашите доброволци ще работят с още по-голям хъс по разкрасяването на обществените пространства , когато знаят, че няма да бъде разрушен техният труд за минути. Благодарим Ви и #заедно можем да оставим повече щастие в този прекрасен наш град. От нас зависи! #младеж #солидарност #Смолян #промянатавъзможна #Безотпадъци #МястоБългарияBG Бъди активен