Флората и фауната в Родопите ще ви омагьосат и запленят…. Какво ли животинче или тревичка ще се покаже от стените, само може да гадаем.И все пак,ако сме много любопитни, може да се срещнем на място и да се чудим заедно.

Въпреки нашата огромна натовареност Young Improvers for Youth Development – YIYD няма да спре да прави подаръци на град Смолян. Защо ли? Защото го обичаме! #солидарност #Смолян #промянатавъзможна #Безотпадъци Място България