#YIYD #Smolyan #youthspace #промянатавъзможна #Безотпадъци #младеж #МястоБългария Разгръщане на творческия потенциал е в основата на откриляването на младите и канализирането на енергията в нещо смислено