Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Заедно към Иновативни Пространства: Ангажираност и Практически Действия

Етап 2 от нашия проект “Активни Обществени Пространства” в област Смолян, завърши с успешно създадена мрежа (Научи повече тук). Ние продължаваме  нашата дейност с Етап 3, който стартира преди 3 месеца, фокусиран върху ангажирането на местната общност и съвместното изграждане на колективна визия и дизайн за обновените пространства.

Какво успяхме да постигнем в тези 3 месеца?

В този период  работим активно с местните младежи за създаване на визия и дизайн за обновените обществени пространства. Техните идеи и перспективи са интегрирани в проекта, като се отразяват в крайния резултат.

За да облагородим успешно пространствата, ни е необходимо доверие от страна на хората. Провеждаме активности и инициативи, които да подпомогнат изграждането на доверие и да мотивират хората да се включат в самото физическо облагородяване на мястото.

Обучение “Дизайн Лаборатория – Как Решаваме Предизвикателства”

В рамките на този етап  се проведе обучение с наименование “Дизайн Лаборатория”, насочено към решаване на конкретни предизвикателства, използвайки творческата бюрокрация. Тази работилница е място за сътрудничество и находчивост, като подготвя участниците за следващите стъпки в проекта.

Прейсмейкинг интервенции

Ето в какво се изразява третият етап от нашия проект:

Провеждане на срещи с областния управител, кметовете на общините Смолян, Рудозем и Мадан, както и със заинтересовани страни. Подписване на споразумения, гарантиращи навременното изпълнение на проекта.

Подготовка и изпълнение на физически намеси в квартал Устово и работа на терен за реализиране на дейностите в град Рудозем.

Поредица от срещи с активни хора, лидери в общността и представители, с цел обсъждане на текущото състояние на пространствата, идентифициране на нуждите и установяване на ангажимента на общността.

Youthpass – Резултати на Личния Прогрес

Проектът се ангажира с отчитане на личния прогрес на всеки участник чрез Youthpass. Сесията “Програма Европейски корпус за солидарност” добавя стойност на европейско ниво и признава усилията и постиженията на младежите.

Следващите месеци ще бъдат изпълнени със ангажираност, творчество и практически действия, като целта ни остава – създаване на живи и иновативни зони в област Смолян. Следете за повече новини и развития в проекта!