Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Продължаваме да внасяме добавена стойност в нашата общност, предоставяйки възможности за участие в Програмата Европейски корпус за солидарност. Младежите ще имат възможност да обогатят своите умения и опит чрез международни проекти и инициативи.

Стъпката към цифрово пространство е от съществено значение. Създаваме ‘онлайн’ присъствие чрез фейсбук страница, уебсайт или друга подходяща платформа, където ще делим информация, новини и събития, свързани с проекта.

Организирахме разнообразни събития, предназначени да бъдат инструменти за постигане на нашите цели. В работилницата,мрадежите и тяхното публично пространство, провеждаме  изследователска експедиция на квартала, разглеждайки потенциала на публичното пространство за отговаряне на техните нужди и желания.

Работилница за Изработване на Мебели от Палети:

Започваме творческо приключение с работилница за изработване на модерни и функционални мебели от палети. Учениците ще имат възможност да участват в създаването на уникални мебели за обогатяване на обществените пространства.

Ноправихме индивидуални и групови срещи в град Рудозем:

Наставаме с индивидуални и групови срещи, удължавайки обхвата на проекта в град Рудозем. Обменът на идеи и преживявания ще допринесе за обогатяването на обществената дискусия и укрепване на ангажимента на младежите.

Умения за Учене:

Продължаваме да насърчаваме уменията за учене на младежите, отчитайки техния личен прогрес и принос към обществената промяна.

Този етап от проекта не само въвежда иновативни събития и обучения, но създава истинска връзка между младежите и обновените обществени пространства. Открийте с нас как младежите се включват и променят своята среда!

.