Първата среща от проект “Партньорство за красива и чиста България 2022”, събра не просто партньори. Събра, на първо място, приятели, активисти и мечтатели. Събра хора, които работят заедно, за да правят #ПромянатаВъзможна
По време на срещата обсъдихме няколко важни момента от предстощата година и посоката, в която се движим, целите, които сме си поставили и проблемите, които ще борим заедно. Отделихме време на предизвикателствата, пред които се изправя всяка от организациите в своето населено място и в коя област има нужда от подкрепа, и начертахме пътища за справянето с тях – с надграждане на знания и споделяне на опит, за да надградим постигнатото до тук.
Продължаваме да работим заедно за още повече красиви и чисти места в България и още повече активни граждани! Благодарим за подкрепата на Фондация Кока-Кола!
#

Comments are closed