“Ако искаш да построиш кораб, не свиквай мъжете с барабани да носят талпи, а ги научи да копнеят по безкрайната морска шир.” Антоан дьо Сент-Екзюпери
Община Смолян е малка община, разположена в планински, граничещ на юг с Република Гърция регион, с недобра инфраструктура и тежко състояние на местната икономика. Населението е с нисък стандарт на живот, ниски доходи, ниски нива на заетост, но с високо ниво на вандалски прояви. В анализът, който направихме прави впечатление, че вандалските прояви особено сред младежите са се увеличили в пъти за последните месеци(извадка на малка част от медиините отразявание).

Проектът ни „Улично изкуство срещу вандализма“ цели да насочи вниманието на гражданите към проблема с
вандалските прояви и да покаже, че поддържането на градските пространства може да бъде осъществено по един по-креативен начин. Желаем да се включим в творчески и креативни дейности от неформалното образование, като синтез от различни видове изкуство, което да спомогне за формиране на нови знания и умения и отговорно отношение към културата като цяло. Идеята и целта на нашият проект е да популяризираме и насочим вниманието към едно ново съвременно изкуство с графити в очите и съзнанието на обществеността в урбанистичната ни среда.


Целим да облагородим 2 публични пространства в град Смолян. Нашата амбиция е дори да постигнем нещо повече от конвенционални намеси в съответната градска среда и да ангажираме в множество образователно-социални дейности за маргинализирани младежи от област Смолян.
В XXI век изкуството отдавна е излязло от галериите и се е развихрило из градовете – в ежедневния живот на хората и навсякъде, където присъствието му е съвсем неочаквано. Смолян също трябва да даде терен на подобни улични изяви. Под стрийтарт разбираме изкуство, което се случва в открити градски пространства, улици, фасади на сгради, спирки, подлези и други обществени зони. Насочено е към реализиране на художествени произведения в мнетипичен за традиционното изкуство контекст, с което директно да се провокират ежедневните минувачи.

Искаме да покажем доброто лице на съвременното улично изкуство в очите и съзнанието на нашата местна общност. Шаблонни графити, постери, стикери, улични инсталации и скулптури, прожекции са само част от формите на проявление на стрийтарта, които ще бъдат включени в нашия проект.
С рисуване на графити, апликиране на фотографски фрагменти по улиците, поставяне на художествени обекти, изграждане на инсталации, прожекции и поведенчески прояви в градската среда, искаме да покажем, че това изкуство не е само вандализъм и криминално деяние, а нещо много повече. Графитите говорят и за сблъсък на поколенията.

Наложително е обаче войната между обществото и графити-творците да спре и да се намери общ език.
Това може да стане само когато хората са информирани за този вид изкуство, когато го разберат и когато се
отстранят незаконните „драскачи” на фасади. Само тогава ще се изпълни и основната цел на графити-художниците – да направят света по-красиво място за живеене. Една от подцелите на проекта е да насърчим доброволчеството, като ангажираме млади хора в подготовката и организацията на събитието и ги включим в творческите и креативни
дейности от неформалното образование, като синтез от различни видове методи и активности, което да спомогне за формиране на нови знания и умения и отговорно отношение към изкуството и не на агресията, и вандализма.

Във всички проекти, всяка една институция ясно очерта значението на нашето младежко пространство и
придобитото доверие на регионално ниво, което същевременно е повод за огромна благодарност към ЦРЧР за оказаната ни подкрепа. Министерството на младежта и спорта, „МИСИЯТА ДОБРОВОЛЕЦ – (НЕ)ВЪЗМОЖНА“
2020 г., ни отличиха на ПЪРВО място, в категория „Доброволческа организация“ за 2020 г. Този ни проект ще
ангажира и даде възможност на младите хора в Смолян да бъдат активни в обществото, да бъдат верни на
демократичните ценности и да станат истински радетели за промяна.

Дейностите на проекта ни подкрепят целите на Младежката стратегия на ЕС за 2019-2027 г., като насърчим младите хора да станат активни граждани, агенти на солидарност и положителни промени за общността ни в град Смолян.

Настоящият проект „Улично изкуство срещу вандализма”се осъщестява с финансиране по Програма „Европейски корпус за солидарност“

Подлеза, който до преди нашата инциатива беше отбягван, вече е предпочитан маршрут за гражданите в град Смолян.Нашето открито младежко пространство, използвано за сборище на вандали до преди нашата намеса.