Млади изследователи за младежко развитие награждава г-жа Сийка Алексиева със сертификат за Услуги Насочени към Младежта,базиран на нашите приници за Добра Младежка Работа:

Създаване на възможности

Разпознаване на талант

Добра работа

Развитие на хората

Младежки глас

Организацията ни подписва харта,която показва на младите хора,че работят за това да бъдат по-приятелски настроени към младежите!