Приключенско-изследователския ни проект Летни лагери за “Равнопоставеност и климатична справедливост“ чрез къмпингуване в Родопа планина” е насочена в три ключови направления – себепознание, общуване с другите и връзка с природата. Основните методи, които се използват са учене чрез преживяване,обучение през движение, творчеството като начин за себеразвитие и себеизразяване, театрализация, ролеви игри, и др. Фокусът на програмата ни е да подпомагаме ефективното разгръщане на потенциала и създаването на самостоятелни, свободни, отговорни и осъзнати личности, пълноценно взаимодействащи си с другите и способни да изграждат хармонична и устойчива връзка с природата.Нашата идея е свързана с изграждането на еко къмпинг за обучение на младежи относно опазването на околната среда, равнопоставеност между половете и обучение за живот сред природата.Благодарим на колегите от Български фонд за жените / Bulgarian Fund for Women за доверието, както и на Зелено Приключение