Днес отбелязваме Световния ден на рециклирането и показваме #добриятпример на нашите #RecyclingHeroes. Важно е да привлечем вниманието върху темата за рециклирането и да покажем колко е безценна тя!Нашият “Герои на рециклирането” Смолян 2021 са две прекрасни дами от село Полковник Серафимово, които ежедневно се борят за по-красива среда за живеене.Проведохме различни работилници за рециклиране и арт-инициативи, посветени на нуждата от намаляване на отпадъците и тяхното рециклиране.Нека заедно да дадем своя принос в популяризирането на идеите за превенция на замърсяването, разпространение на идеите за разделно събиране на отпадъците и устойчивия начин на живот.#БезОтпадъциСветовният ден на рециклирането е инициатива, насочена към градовете и включва училища, фирми, организации и единици хора, които са насочени и демонстрират различни начини да се рециклират ежедневни отпадъци.Ползите от рециклирането са не само екологически, но и икономически. То не само спестява време и ресурси по произвеждането на нови продукти и дава устойчиво развитие, но и предпазва нашето здраве. Ако искаме да живеем на чисто, то качественото преработване на отпадъците трябва да се превърне в наша главна цел: да не замърсяваме, да събираме разделно, да рециклираме всичко, което можем.

Кооринатор на инициативата в България е сдружение BG Бъди активен.

#RecyclingHeroBulgaria #БезОтпадъци