Социално включване и структурен диалог на местно ниво с г-жа Генчева. Разберете какво предлага Областен информационен център Смолян и как да реализирате своята  идея.
Чуйте какво сподели г-жа Генчева, къде са основните проблеми на региона и как може да направим Смолян по- приятно място за живеене.
Структурният диалог в град Смолян ще насърчи активното ни участие в демократичния живот, както и в дебатите по въпроси, свързани с теми и приоритети, определени от тази дейност и от обновената политическа рамка в сферата на младежта. Създаването на такива подкасти на темата за Структурен диалог на местно ниво ще бъде изключително полезен за целия граждански сектор и ще покажем един пример как по конструктивен начин, заедно с отговорните за младежката политика на местно ниво можем да решаваме предизвикателствата , които стоят на дневен ред в област Смолян.
какво може да получи младият човек и какво предлага Областен информационен център в гр.Смолян.https://www.youtube.com/watch?v=K1qTV68684E&feature=share&fbclid=IwAR3VgTSgaMR_6q8YJK-grkTpdFHytB5QsQQT-ceYUL9MdP9zq96A58BXOs8