Имаме честта да завършим нашата поредица от Подкасти за социално включване и структурен диалог на местно ниво с участието на специални гости: г-ца Хаджиева, г-н Аджов и г-н Сантев. Те са главни представители на Младежка организация “Сдружение-Ние”. От тях ще чуете: “Какви дейности ги вълнуват и какви  цели си поставят”. Разберете какво мотивира младежите в Смолян да бъдат активни и от какво се нуждаят те най-много. 

 “Когато един човек е доволен от живота си, стреми се да прави нещо съществено и смислено, и има ясни цели-той е щастлив”- споделя Росен Сантев.

Научете какви са трите елемента на Младежка организация “Сдружение-Ние”.  Г-н Аджов въвежда младите хора в системата като дава информация за осъществените им проекти. Един от тях е: “В крак с предизвикателствата на извънредната ситуация, нашата организация направи скок в бъдещето с първия си изцяло дигитален международен проект. Макар намиращи се на хиляди километри от мястото на проекта, нашите активисти се включиха пълноценно и дори успешно ръководиха някои от неговите модули! Така, благодарение на изключително високата мотивация и креативност на нашия екип, Сдружение “НИЕ” успя не само да превърне в успешен изправения пред провал заради извънредните мерки проект, но и чрез него постигнахме една от най-важните ни цели за годината – да започнем да аутсорсваме треньори за проекти на наши партньори в чужбина!” разказва Г-н Аджов…

За повече : Изгледайте цялото видео в Youtube

Не забравяйте да се АБОНИРАТЕ и ХАРЕСАТЕ!

 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0NkiQzSXgARSOyXBJ1WDdVePeBjFqkaababn_cFH4UXf7RhO8oFR9NRhI&v=AcCw3GAIs7Y&feature=youtu.be