Днешната среща между представители на
Община Смолян
и
Young Improvers for Youth Development – YIYD
е добър пример за пълноценното развитие на младите хора, изграждането на активната им гражданска позиция и реализация, възможността да огласяват своите потребности и проблеми, както и да споделят своята готовност за ангажираност в процесите на вземане на решения.
Участието на младите хора в живота на общините трябва да е съставна част от една глобална политика за гражданско участие в обществения живот.
Младите хора имат много идеи, които могат да бъдат трансформирани в проекти и местни инициативи, които са от полза за всички. Като им се даде подходяща подкрепа,
тези проекти и техния успех, както и техния провал, могат също така да помогнат на младите хора да развият чувството си за отговорност автономността си и по този начин да станат действащи лица в обществото.
Особено в съвременната действителност на фона на икономическа и обществена криза е крайно необходимо местните власти да работят целенасочено за мотивирането и насърчаването на младите за активно участие в решенията и действията, които ги касаят.
Единствено последователни усилия от страна на местните власти за подкрепа на техните идеи, биха могли да възвърнат интереса им.
Благодарим за продължаващото се добро сътрудничество и съвместните проекти и инициативи с община Смолян, които определено ще донесат повече уют и приветливост в красивия ни
Град Смолян
#

Comments are closed