Нашите доброволци имаха възможността да зададат своите житейски и лични въпроси към г-жа Елена Бончева,психолог от град Смолян.