Психолозите Елена Бончева и Росен Кубински от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Смолян проведоха среща с доброволците от сдружение Young Improvers for Youth Development – YIYD. Темата на срещата беше: „Страхът и начин за преодоляването на депресивно поведение по време на пандемия”. Доброволците се запознаха с признаците на апатия, страх и как може да бъдат преодолени.