Събитието се организира от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Смолян

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН / в община Смолян отбеляза Деня на розовата фланелка, организирайки тренинг на тема: „Стереотипи и митове за тормоза”.В рамките на самото обучение, участниците успяха да оспорят и да разсеят някои стереотипи за тормоза, както и да поставят под съмнение различните твърдения и да разсъждават върху тях.Психолозите Елена Бончева и Росен Кубински се включиха активно в програмата на събитието, показвайки на младежите силата на думите, признаците на тормоза, така също белезите на вербалния, емоционалния и кибертормоз.Важно е да се търси информация и да се научат младите хора да изграждат собствено мнение .Целите ни бяха свързани с това да се развие чувствителност към думите и да се разбере емоционалното им въздействие”, сподели по време на срещата секретарят на МКБППМН в община Смолян Сийка Алексиева.Денят на розовата фланелка всъщност е ден за борба с тормоза в училище. Участниците носят розово, за да символизират своята позиция. Всичко започва през 2007 г. като протест срещу инцидент, свързан с тормоз в едно училище в Канада. През 2008 г. премиерът на Британска Колумбия обявява този ден от февруари за ден срещу тормоза в училище. Всяка следваща година все повече ученици го честват, идвайки в училище с розови тениски и дрехи, на които пише „Тормозът спира тук“ и „Ден на розовата фланелка“. Скоро и ициативата се поема и от хиляди училища по целия свят. За първи път в България се отбелязва през 2012г.”, припомнят от МКБППМН